VERI MERKEZI İZLEME ÇÖZÜMLERI

VERI MERKEZI İZLEME ÇÖZÜMLERI

HawkEYE ana yönetim ekranından uyarı ve alarm bildirimleri

Tanımlı hatlara uyarı ve alarm SMS leri iletilmesi
Tanımlı kişi veya grup E-mail adreslerine uyarı ve alarm bildirimleri
Tanımlı telefon hatlarına;alarm ve uyarılar için sesli arama yapılması
Yazılıma entegre edilen donanımların (klima, aydınlatma, kapı sensörleri vb) açma/kapama fonksiyonlarının yönetimi ve raporlanması
RS-232, RS-485, SNMP IP, MODBUS IP gibi iletişim protokollerinin desteklediği yönetim fonksiyonlarının kullanımı
Kullanıcı bazlı ekran ve cihaz bazlı yetkilendirme yapılabilmesi
Kullanıcı ve donanım bazlı detaylı erişim logları alınabilmesi
PUE ve tPUE** kullanım katsayısı hesaplama
Periyodik ölçüm raporları oluşturma ve dönemsel sunabilme