Konteyner / Mobil Veri Merkezi

Konteyner / Mobil Veri Merkezi

Konteyner / Mobil Veri Merkezi

YENİ NESİL VERİ MERKEZLERİ;
Verimli
Yeni dizayn edilen veri merkezleri eskilerine oran ile %28 daha az enerji tüketmektedir.
Bakım ve servis maliyeti daha düşük olmaktadır.
Yeni sistemleri bütünleşik sistemler olduğu için sistem kurulum ve servis daha hızlı olmaktadır.
Özellikle konteyner veri merkezleri servis erişimi için daha etkin kullanılmaktadır.
Ekonomik
Özellikle konteyner veri merkezlerinin siparişi, kurulumu ve devreye alınması daha hızlı olmaktadır.
Yeni veri merkezleri esnek büyümeye olanak sağladığı için daha ekonomik olmaktadır.
Özellikle konteyner veri merkezleri mevcut altyapı bileşenlerine ek yük getirmeden devreye alınmaktadır.
Basitleştirilmiş
Moduler tasarımdan dolayı hızlı ve etkin kurulum sağlanmaktadır.
Yeni dizayn edilen veri merkezleriuçtan uca, entegre tek noktadan kurulum, cihaz garantisi,koruyucu bakım ve tamir sağlayabilmektedir.
Kontrol Edilebilir
Uçtan uca tek çözüm olduğu için, izlenmesi, yönetilmesi ve desteği daha etkin sağlanmaktadır.
Enerji ve iklimlendirme sistemlerinin birbiri ile entegre olması kontrol esnekliğini ve verimliliği arttıracak şekilde tasarlanmakta ve inşaa edilmektedir.