ISO 50001 Enerji ve yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji ve yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Danışmanlığı
Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi
Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak
Enerji Yönetim Hedeflerinin saptanması ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması
Sonuçların ölçülmesi
Politikanın etkinliğini gözden geçirilmesi